grafika menu

OGRÓDekWybrane gatunki

Znalazły się tu zilustrowane zdjęciami, botaniczne opisy wybranych roślin, z uwzgędnieniem ich przynależności do rodziny roślin, zasięgu występowania oraz wymagań siedliskowych.


 

 

Gatunki